Informacja o zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2019-07-02 13:17:38 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju

2019-07-02 13:11:17 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie o naborze

2019-07-01 10:51:01 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2019-06-21 12:18:13 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na : Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020. więcej»

Ogłoszenie

2019-06-21 08:24:44 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.06.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Sobótki 2019”
więcej»

OGŁOSZENIE

2019-06-12 11:13:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.06.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Sobótki 2019” więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2019-06-04 10:28:18 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdrój zostanie zatrudniony: Pan Ernest Chmura zamieszkały w miejscowości Wełnin
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2019-06-04 09:25:17 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego w miejscowości Solec-Zdrój. więcej»

Informacja z udzielonej pomocy de minimis za 2018 r.

2019-05-29 10:47:02 Obwieszczenia

więcej»

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2019-05-28 14:45:45 Obwieszczenia

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie więcej»