Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-03-10 14:50:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-28 11:18:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn:
Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 154, 144, 123/1, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 139, 161/2, 161/1, 160 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 142, położonych w miejscowości Zielonki, obręb: 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-27 12:04:59 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa stacji transformatorowej, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złącza kablowo pomiarowego, działka nr ewid. 186/2, 187/2, 188/1, 189/1, 230 położone w m. Ludwinów, gm. Solec - Zdrój więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.

2017-02-23 14:19:51 Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju została wybrana Pani Agnieszka Dyrdół zam. Świniary 11. więcej»

Zarządzenie Nr 2/2017

2017-02-10 10:35:16 Nabór

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celi przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju. więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-10 10:15:39 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.

2017-02-06 09:04:54 Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju Ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju.
więcej»

Ogłoszenie

2017-01-30 13:20:38 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2017 roku więcej»

OGŁOSZENIE

2017-01-19 10:03:31 Obwieszczenia

„PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU” więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-01-16 13:09:36 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 154, 144, 123/1, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 139, 161/2, 161/1, 160 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 142, położonych w miejscowości Zielonki, obręb: 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój. więcej»