OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2018-07-24 09:11:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

Ogłoszenie

2018-07-12 10:50:08 Obwieszczenia

o wyniku postępowania więcej»

Ogłoszenie

2018-07-12 10:43:11 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 04.07.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE

2018-07-07 15:14:30 Obwieszczenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-05 11:03:16 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2018-07-05 10:54:28 Obwieszczenia

„VIII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2018” więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

2018-07-03 09:44:49 Obwieszczenia

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
więcej»

Zawiadomienie

2018-06-15 11:12:01 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. więcej»

Ogłoszenie

2018-06-07 16:00:57 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2018 więcej»

OGŁOSZENIE

2018-06-04 13:48:13 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.05.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»