OGŁOSZENIE

2016-03-23 14:18:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.03.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016” więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-03-21 08:51:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając w oparciu o art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 21.03.2016r.,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2016-03-17 11:50:02 Obwieszczenia

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-03-10 14:48:47 Obwieszczenia

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2016 roku więcej»

Sprawozdanie

2016-03-08 13:22:42 Obwieszczenia

Z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2015. więcej»

ZAWIADOMIENIE

2016-02-24 08:04:57 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE

2016-02-19 10:42:31 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-02-15 09:28:42 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-02-15 09:08:53 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowywaniach. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-02-12 14:18:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 03.02.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „SOLEC ZDRÓJ” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO SOLCA-ZDROJU ORGANIZACJA CYKLU WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU I JEGO MIESZKAŃCÓW”

więcej»