Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014.

2015-03-30 09:30:18 Obwieszczenia

Ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym. więcej»

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014.

2015-03-24 10:46:35 Obwieszczenia

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SOLCU-ZDROJU

2015-02-19 10:28:17 Nabór

W wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani Justyna Błaszczyk zam. w Siesławicach


więcej»

INFORMACJA

2015-02-17 13:01:29 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje , że konkurs ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku dotyczący naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2015 nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Termin składania wniosków upłynął dnia 9 lutego 2015 roku. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2015-01-20 10:06:10 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Zarządzenie Nr 4/2015

2015-01-16 18:49:44 Nabór

w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
więcej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

2015-01-09 09:10:11 Nabór

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj.: (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629)

więcej»

Ogłoszenie

2015-01-08 11:03:12 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku. więcej»

Ogłoszenie

2014-12-10 10:01:16 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-12-03 10:12:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»