ZAWIADOMIENIE

2011-05-20 09:00:21 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2011-05-09 10:47:19 Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju w wymiarze ¼ etatu więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2011-04-29 12:56:08 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-04-06 08:56:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

Informacja o wyniku naboru

2011-03-18 14:54:00 Nabór

Informacja o wyniku naboru na nauczycieli świadczących usługi edukacyjne (prowadzenie zajęć dydaktycznych) w ramach projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Solec-Zdrój” w latach 2011-2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2011-02-21 10:07:35 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Ogłoszenie o naborze

2011-02-09 10:11:17 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na nauczycieli świadczących usługi edukacyjne (prowadzenie zajęć dydaktycznych) w ramach projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Solec-Zdrój” w latach 2011-2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2011-01-31 23:03:23 Nabór

więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

2010-12-13 08:25:08 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru, na stanowisku kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Solcu –Zdroju zostanie zatrudniona Pani Edyta Patrzałek zamieszkała w Solcu-Zdroju. więcej»

Nabór rachmistrzów spisowych.

2010-12-08 13:28:09 Nabór

W dniach 6 - 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez lidera gminnego w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. więcej»