OBWIESZCZENIE

2008-06-06 10:57:21 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-06-03 14:14:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2008-05-27 14:08:46 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-26 13:31:52 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-21 13:04:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-15 12:20:23 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia,
dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-14 11:59:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów więcej»

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

2008-05-09 09:39:34 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-05-02 07:47:45 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-04-25 09:09:19 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wełnin, Gmina Solec - Zdrój. więcej»