OBWIESZCZENIE

2008-01-11 12:06:07 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-01-08 11:55:13 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wyniku naboru

2008-01-03 12:56:46 Nabór

więcej»

OBWIESZCZENIE

2007-12-31 12:28:07 Obwieszczenia

więcej»

OBWIESZCZENIE

2007-12-20 10:18:48 Obwieszczenia

więcej»

INFORMACJA O WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

2007-12-19 14:37:17 Nabór

Informacja dotycząca wstępnej selekcji kandydatów w naborze na stanowisko podinspektora d/s planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2007-11-15 12:15:26 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 ogłasza nabór na stanowisko
podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju. więcej»

Zarząd Stowarzyszenia „G5” ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia „G5”

2007-11-12 13:36:58 Nabór

konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia „G5” więcej»

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Wola Biechowska , Gmina Pacanów na nieruchomościach położonych w miejscowości Wola Biechowska ,wraz z pompowniami .

2007-07-02 11:09:34 Obwieszczenia

Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)
podaje się do publicznej wiadomości , że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój ,ul.1 Maja 10 dla inwestycji polegającej na... więcej»

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Solec - Zdrój, 28–131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10

2007-07-02 10:51:41 Obwieszczenia


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./
podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie
w sprawie...... więcej»