Zarządzenie Nr 3/07

2007-01-10 13:59:06 Nabór

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 10 stycznia 2007 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2007-01-03 10:13:32 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu –Zdroju.
więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2006-12-21 08:40:14 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. więcej»

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu Zdroju

2006-10-18 15:42:38 Obwieszczenia

Uchwała Nr 5
Gminnej Komisji Wyborczej
w Solcu Zdroju
z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej»

Ogłoszenie o wyniku naboru

2006-09-25 15:09:30 Nabór

Informacje o wyniku naboru na stanowisko referenta d/s obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Informacja o wstepnej kwalifikacji

2006-09-01 11:58:44 Nabór

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW
W NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA D/S OBSŁUGI INTERESANTÓW w REFERACIE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH W URZĘDZIE GMINY W SOLCU-ZDROJU więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2006 roku

2006-08-14 08:57:12 Nabór

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2006-08-10 14:54:45 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obsługi interesantów w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju.

więcej»

Zarządzenie Nr 2/2006 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w Gminie Solec-Zdrój

2006-02-15 15:38:03 Nabór

Zarządzenie Nr 2/2006 r.
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 3 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w Gminie Solec-Zdrój"

Na podstawie art. 3a ust. 2 i 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) więcej»

OGŁOSZENIE

2006-02-03 13:13:52 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
- bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej gminnych obiektów kultury fizycznej i sportu
- organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych więcej»