OGŁOSZENIE

2019-01-14 13:03:48 Obwieszczenia

„Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców” więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. finansów w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2019-01-14 09:14:26 Nabór

więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2019-01-11 10:42:21 Nabór

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-01-10 09:27:10 Obwieszczenia

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2019-01-10 09:18:32 Obwieszczenia

więcej»

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

2019-01-08 09:33:43 Obwieszczenia

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solec - Zdrój więcej»

Informacja Państwowego Gospodartstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-12-28 09:58:54 Obwieszczenia

Informacja Państwowego Gospodartstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Ogłoszenie

2018-12-27 12:40:55 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” więcej»

OGŁOSZENIE

2018-12-21 09:17:44 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2018-12-11 13:08:34 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

więcej»