Ogłoszenie

2018-12-27 12:40:55 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” więcej»

OGŁOSZENIE

2018-12-21 09:17:44 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2018-12-11 13:08:34 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko referenta ds. finansów w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2018-12-11 13:06:50 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. finansów w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-12-07 15:43:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. tj. Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój. więcej»

Ogłoszenie - Konkurs ofert

2018-12-03 12:57:20 Obwieszczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2018 więcej»

Ogłoszenie - Konkurs ofert

2018-11-27 13:31:53 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2019 roku. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

2018-11-21 10:50:09 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2018-11-20 13:50:21 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe nr 8.3.2-3/2018

2018-11-02 13:36:57 Obwieszczenia

więcej»