Ogłoszenie

2020-07-13 12:15:34 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU więcej»

Obwieszczenie

2020-07-09 12:46:15 Obwieszczenia

STAROSTA BUSKI zawiadamia o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.10.2020 z dnia 02.07.2020r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obręb 12 Włosnowice, gmina Solec-Zdrój. obejmującej działkę nr 31 więcej»

Obwieszczenie

2020-07-09 10:44:35 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. umorzenia postępowania wszczętego na wniosek Malinowych Hoteli Sp. z o.o. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2020-06-26 14:58:45 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2020-06-26 14:55:56 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjnym, Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Obwieszczenie

2020-06-26 12:26:06 Obwieszczenia

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, położone w miejscowości Zielonki i Świniary, gmina Solec–Zdrój.

więcej»

Obwieszczenie/Decyzja

2020-06-23 14:38:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie i decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej więcej»

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2020-06-16 14:00:58 Obwieszczenia

w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2020 więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-16 12:33:19 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2020-06-04 12:07:10 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach Świniary i Zielonki więcej»