Uchwała Nr XLIII/259/2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-09-25 10:26:20

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Powrót