Rejestr zmian strony: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Łukasz Kobos
2020-09-30 11:36:37
Łukasz Kobos
2020-09-30 11:36:27
Modyfikacja treści strony Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Łukasz Kobos
2020-09-30 11:36:27
Łukasz Kobos
2020-09-30 11:36:27
Dodanie pliku informacja_o_przebiegu_konsultacji.pdf do strony Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Łukasz Kobos
2020-09-09 14:28:25
Łukasz Kobos
2020-09-09 14:28:18
Modyfikacja treści strony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Wersja przed modyfikacją projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Łukasz Kobos
2020-09-09 09:05:47
Łukasz Kobos
2020-09-09 09:05:41
Modyfikacja treści strony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k
Wersja przed modyfikacją
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
Łukasz Kobos
2020-09-09 09:05:09
Łukasz Kobos
2020-09-09 09:05:09
Opublikowanie nowej strony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
[1]

Powrót