Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-08-04 10:27:03


 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji znak: SKO.OŚ-60/1452/68/2017 z dnia 17.07.2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji piasków ze złoża „KIKÓW 1” położonego w miejscowości Kików (działka nr ewid. 53), gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz odstępującej od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.


Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 1.08.2017 roku znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.

Załączone pliki:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn
(OBWIESZCZENIE_POST.pdf - 452.226 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:29:38 Redaktor: Błażej Fortuna
Powrót