Informacja-Ochrona ŚrodowiskaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-08-31 11:20:01

O ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SOLEC ZDRÓJ PUNKTACH ZBIERANIA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI ZANIECZYSZCZONE.

Powrót