Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 270

Data publikacji:
2020-07-10 11:13:35

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w Strażnicy OSP w Świniarach

Treść przetargu:

Solec – Zdrój, dn. 10.07.2020

 Zapytanie ofertowe – na wykonanie robót budowlanych w Strażnicy OSP w Świniarach

 Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

 Przedmiot zamówienia:

1.      Wykonanie robót budowlanych na dobudowanej części strażnicy OSP w Świniarach zgodnie z projektem budowlanym obejmują:

wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej

wykonanie izolacji termicznej – wełna mineralna gr. 200mm

powierzchnia sufitu ok. 75m2

płyta gipsowo-kartonowa zwykła, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płyta gipsowa wodoodporna

profil z blachy ocynkowanej, podwieszany

wykonanie szpachlowania sufitu (spoinowanie płyt, zaszpachlowanie otworów po wkrętach, szlifowanie nierówności)

 W załączeniu rzut dobudowanej części strażnicy OSP

 2.      Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

 3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

 Sposób przygotowania oferty :

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.

 

Termin i miejsce złożenia oferty :

1.      Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2020 do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl lub grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

2.      Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. nr 19 lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 19.

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Rzut dobudowanej części strażnicy OSP

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 175
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-07-10 11:13:35
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-07-10 11:14:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu