Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-05-07 12:29:11
Wygasł: 2018-05-23

Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2018-05-05 11:44:49
Wygasł: 2018-05-21

Remont drogi gminnej nr 384072 T Kików - Szkoła - Zagaje Kikowskie od km 0+560 do km 1+580, dł. 1020 mb.

Opublikowany: 2018-04-19 13:33:01
Wygasł: 2018-05-10

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-03-22 14:29:22
Wygasł: 2018-03-30

Dostawa sceny mobilnej, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Gminy Solc-Zdrój

Opublikowany: 2018-03-02 10:25:09
Wygasł: 2018-03-19

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018r.

Opublikowany: 2018-02-27 14:19:59
Wygasł: 2018-03-13

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2018-02-19 12:50:11
Wygasł: 2018-03-06

Remont drogi gminnej Nr 384018T Solec-Zdrój - ul. Polna od km 0+727 do km 1+157 długości 430 mb.

Opublikowany: 2018-02-14 10:50:04
Wygasł: 2018-03-01

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-02-02 11:18:32
Wygasł: 2018-02-12

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-22 12:37:24
Wygasł: 2018-01-30

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-11 10:53:27
Wygasł: 2018-01-26

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-05 12:12:30
Wygasł: 2018-03-02

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowany: 2018-01-04 10:22:07
Wygasł: 2018-02-16

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowany: 2017-12-20 14:37:18
Wygasł: 2018-01-17

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-12-20 13:49:36
Wygasł: 2018-01-09

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-12-05 09:46:49
Wygasł: 2017-12-13

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-09-27 10:47:10
Wygasł: 2017-10-12

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2017-08-23 15:02:39
Wygasł: 2017-09-08

Remont drogi gminnej nr 384013 T Świniary-Błonie od km 0+000 do km 0+768, dł. 768 mb.

Opublikowany: 2017-08-03 11:17:35
Wygasł: 2017-08-11

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr  ewid. 143, 198, 200 w miejscowości Zagajów, odcinek o długości 482 mb.

Opublikowany: 2017-07-21 12:46:28
Wygasł: 2017-08-08

Remont dróg gminnych - etap II


znalezionych: 260 na 13 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>