Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Solec-Zdrój
 

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl