2017
 
Załączone pliki:

Fundusz Sołecki na 2018 rok
(fundusz_selecki_na_2018_rok_miejscowosciami.pdf - 374.946 KB) Data publikacji: 2017-07-31 11:08:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl