Rok 2015, 2016

Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  pn. Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów.

 

 

 Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia  pn. Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów

 

 

Decyzje i postanowienia


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl