Powołanie Urzędnika Wyborczego

Na podstawie art. 191 c  § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości, że na Urzędnika Wyborczego w GMINIE SOLEC-ZDRÓJ została powołana Pani Aleksandra Michalska


                                                        Wójt Gminy
                                                        Adam Pałys

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl