1. Komisja d/s Finansów i Rozwoju


1. Mastaliński Marian – przewodnicz±cy

2. Grabowski Eryk – z-ca przewodnicz±cego

3. Madej £ukasz

4. Nurek Marcin

5. Ko¼bia³ Pawe³Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl