2008
Rok 2008
Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXII/153/2009
(uchawl_zm_budz.pdf - 53.594 KB) Data publikacji: 2009-12-01 08:57:01 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl