Władze Gminy
                                         

Wójt Gminy Solec-Zdrój                                               Z-ca Wójta Gminy Solec-Zdrój                                                                                                        

Adam Pałys                                                                                     Piotr Kalita                                                             

icon_tel.gif  41 377 60 43                                                                            icon_tel.gif  41 377 60 43     w.13                                      

 icon_email.gif wojt@solec-zdroj.pl                                                               icon_email.gif piotr.kalita@solec-zdroj.pl                                   

                                                                                     


 

Sekretarz Gminy Solec-Zdrój                             Przewodniczący Rady Gminy                      

Artur Cygan                                                                            Paweł Patrzałek

icon_tel.gif  41 377 60 41, wew. 18                                                      icon_tel.gif  41 377 60 41, icon_email.gif radagminy@solec-zdroj.pl

icon_email.gif artur.cygan@solec-zdroj.pl

                                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy        

                                                                                              Włodzimierz Grabda                                      
Skarbnik Gminy Solec-Zdrój                                      Stanisław Żelazny                  

Zofia Kopeć                                                                               

icon_tel.gif  41 377 60 41 wew. 15                                               

icon_email.gif zofia.kopec@solec-zdroj.pl

 

 


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl