zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2017 - 2025

Uchwała Nr XXXIII/203/2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/203/2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/203/2017

Załącznik Nr 3,4,5,6 do uchwały Nr XXXV/203/2017


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl