Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2027
  Uchwała Nr XXXVIII/220/2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2027

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl