Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny
 
Załączone pliki:

Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny
(interpelacja_stanislaw_zelazny_07_02_2019_przeniesienie.pdf - 397.359 KB) Data publikacji: 2019-02-21 06:19:07 Redaktor: Łukasz Kobos
Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny
(interpelacja_stanislaw_zelazny_07_02_2019_1_przeniesienie.pdf - 1005.164 KB) Data publikacji: 2019-02-21 06:19:41 Redaktor: Łukasz Kobos
Odpowiedzi na interpelacje
(odpowiedz_interpelacja_stanislaw_zelazny_07_12_2019_przeniesienie.pdf - 97.573 KB) Data publikacji: 2019-02-21 06:20:04 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl