Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019 roku

Załączone pliki:

Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2019r.
(postanowienie_komisarz_wyborczy_pe_2019.pdf - 525.783 KB) Data publikacji: 2019-03-29 13:18:50 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl