Zarządzenie Nr 41/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 41/2019
(zarzadzenie_41_2019.pdf - 413.814 KB) Data publikacji: 2019-05-09 11:23:26 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl