Informacja zbiorcza

ZBIORCZA INFORMACJA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W ROKU 2018 W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

 

Liczba petycji

2

 

Przedmiot petycji

Opis

Sposób załatwienia

Utrzymanie placówki szkolnej w miejscowości Wełnin

pozytywny

Wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii oraz publikację petycji

 

pozytywny


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl