2018
Załączone pliki:

Fundusz sołecki na rok 2019 (miejscowościami)
(fundusz_solecki_zalacznik_2019_2_1.pdf - 80.479 KB) Data publikacji: 2019-07-10 09:29:14 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl