2019
Załączone pliki:

Fundusz sołecki na rok 2020 (miejscowościami)
(fundusz_solecki_na_2020_rok_miejscowosciami_z.pdf - 391.425 KB) Data publikacji: 2019-07-10 09:31:56 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl