2019

 

 

Strona Państwowej Komisji Wyborczej - https://pkw.gov.pl/  

Załączone pliki:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.
(obwieszczenie_pkw_6_sierpnia_2019_pk.pdf - 512.582 KB) Data publikacji: 2019-08-23 06:08:32 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: O okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

POSTANOWIENIE NR 149/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
(postanowienie_KW_obwody_odrebne.pdf - 110.744 KB) Data publikacji: 2019-08-28 23:15:14 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2019 roku
(obwieszczenie_wojta_gminy_sz_pk_26_08_2019.pdf - 50.059 KB) Data publikacji: 2019-08-28 23:24:46 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2019.poz 684 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze gminy Solec-Zdrój przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2019 roku
(obwieszczenie_o_obwodzie_2019_A3.pdf - 88.251 KB) Data publikacji: 2019-09-12 09:01:52 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: O numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 września 2019 r.
(informacja_losowanie_solec_zdroj.pdf - 204.938 KB) Data publikacji: 2019-09-16 13:47:18 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019r.
(1569245163_Postanowienie_komisarza_o_ObKW_Komisarz_II-scalone.pdf - 251.639 KB) Data publikacji: 2019-09-23 18:26:17 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Postanowienie nr 157/2019Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.
(1569317670_informacja_o_pierwszym_posiedzeniu_KW_II-scalone.pdf - 269.739 KB) Data publikacji: 2019-09-24 12:04:27 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Postanowienie nr 157/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zawiadomienie
(zawiadomienie_spis_wyborcow.pdf - 79.675 KB) Data publikacji: 2019-09-26 11:27:11 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
(info_aktualne_sklady_ObKW_funkcje.pdf - 170.848 KB) Data publikacji: 2019-09-30 13:02:56 Redaktor: Łukasz Kobos

Opis: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości (funkcje przewodniczących i zastępców przewodniczącego)

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl