Protokół pokontrolny VI
Załączone pliki:

Protokół pokontrolny VI
(protokol_23_04_2019.pdf - 936.73 KB) Data publikacji: 2019-11-04 13:16:35 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl