Zarządzenie Nr 110/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 110/2019
(zarzadzenie_110_2019_konsultacja_spoleczna_statuty_2019.pdf - 845.608 KB) Data publikacji: 2019-11-08 09:37:57 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl