Stanowisko Gminy Solec-Zdrój w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
 
Załączone pliki:

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku
(stanowisko_gminy_pola_magnetyczne.pdf - 435.78 KB) Data publikacji: 2019-12-02 08:22:28 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl