Uchwała Nr 3163/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019
Załączone pliki:

Uchwała Nr 3163/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2019
(opinia_rio_wpf_2020_2032.pdf - 794.92 KB) Data publikacji: 2019-12-20 10:30:58 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl