2020
Załączone pliki:

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(decyzja_wody_polskie_ceny_stawki_woda_2020.pdf - 1283.418 KB) Data publikacji: 2020-01-02 08:51:02 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl