Zarządzenie Nr 127/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 127/2019
(zarzadzenie_127_19.pdf - 389.102 KB) Data publikacji: 2020-01-07 13:10:45 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl