Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032
Załączone pliki:

Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032
(uchwala_nr_xiv_87_2019_wpf_2020_2032.pdf - 9692.093 KB) Data publikacji: 2020-01-07 14:08:36 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl