Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek.
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek.
(zarzadzenie_1_2020_upowaznienia_kierownicy.pdf - 321.599 KB) Data publikacji: 2020-01-23 10:22:02 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl