2019
Załączone pliki:

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ ZA 2019 ROK
(wersja_analiza_gok_2019.pdf - 355.948 KB) Data publikacji: 2020-04-30 14:32:20 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl