Uchwała Nr XVIII/108/2020
w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego prowadzonego postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013 znak : GPŚ.1.6220.6.2012 na wniosek podmiotów, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój" o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej.
Załączone pliki:

Uchwała Nr XVIII/108/2020
(uchwala_XVIII_108_2020_wraz_z_zalacznikiem.pdf - 802.011 KB) Data publikacji: 2020-09-11 13:23:06 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl