Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój
Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/31/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r.
Załączone pliki:

Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój
(statut_uzdrowisko.pdf - 8468.057 KB) Data publikacji: 2019-11-21 12:38:06 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl