Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zbigniew Kolus

telefon: 663 189 833

adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl