2018/2019
Załączone pliki:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2018/2019
(info_zadania_oswiatowe_2018_2019.docx - 193.782 KB) Data publikacji: 2020-11-25 12:21:52 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl