2016/2017
Załączone pliki:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017
(info_zadania_oswiatowe_2016_2017.docx - 119.902 KB) Data publikacji: 2020-11-25 12:12:53 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl