2015/2016
Załączone pliki:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016
(info_zadania_oswiatowe_2015_2016.docx - 168.621 KB) Data publikacji: 2020-11-25 12:09:47 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl