2020
Załączone pliki:

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” w 2020 roku.
(sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020.pdf - 178.555 KB) Data publikacji: 2021-05-17 12:42:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl