Rok 2020
Załączone pliki:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020r.
(bilans_GOPS_za_2020.pdf - 169.508 KB) Data publikacji: 2021-05-25 11:56:38 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja dodatkowa
(GOPS_informacja_dodatkowa_2020.pdf - 246.438 KB) Data publikacji: 2021-05-25 11:57:16 Redaktor: Łukasz Kobos
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020r.
(rachunek_zyskow_i_strat_GOPS_2020.pdf - 146.089 KB) Data publikacji: 2021-05-25 11:58:12 Redaktor: Łukasz Kobos
Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2020r.
(wyciag_z_informacji_dodatkowej_GOPS_za_2020.pdf - 223.063 KB) Data publikacji: 2021-05-25 11:59:00 Redaktor: Łukasz Kobos
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020r.
(Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_GOPS_za_2020.pdf - 131.481 KB) Data publikacji: 2021-05-25 12:00:02 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl